Een verkenning van de acceptatie van adaptieve straatverlichting door bewoners

Een verkenning van de acceptatie van adaptieve straatverlichting door bewoners

Antal Haans

Een verkenning van de acceptatie van dynamische straatverlichting door bewoners, door Antal Haans van de TUe / Intelligent Lighting Institute.

Antal Haans geeft aan dat drie sociale / technologische ontwikkelingen aan de basis staan van dit onderzoek. Ten eerste de klimaatverandering en het dreigend tekort aan fossiele brandstof vereist meer energie-efficiënte openbare verlichting. Ten tweede het betere begrip van de negatieve effecten van kunstlicht ’s nachts (lichtvervuiling). Tenslotte de toegenomen technologische mogelijkheden en diversiteit in verlichtingssystemen als gevolg van uitvinding van solid state verlichting (LED). Adaptieve verlichting maakt het mogelijk om minder licht door het enkel dan en daar aan waar het nodig is.

Het onderzoek dat Antal heeft uitgevoerd richt zich op de vraag: Waar en wanneer hebben mensen licht nodig? Waar en wanneer kunnen we dimmen zonder dat dit veiligheid beïnvloed? Het doel hierbij is: Besparen van energie via adaptieve verlichting, en het onderzoeken van technologische oplossingen en gebruikerservaringen in de stedelijke omgeving (in een living lab).

In immersieve virtuele omgeving zijn de eerste gebruikersstudies naar adaptieve verlichtingsscenario’s uitgevoerd. Vervolgens zijn deze toegepast in de praktijk. Een schatting van de besparing op basis van 1154 uur aan sensor data, en de gebruikte hardware en adaptieve lichtinstelling zo’n 30% besparing opleverde vertaalt naar 27.3 kWu/jaar of te wel 6.28 € per paal per jaar.

Als gekeken wordt naar de toegevoegde waarde van uit een gebruikersperspectief gaven inwoners aan dat het syteem bijdraagt aan duurzaamheid, een fijne “welkom thuis” ervaring, dat bewoners het licht gebruikte om op de hoogte te blijven van wat er gebeurde in hun straat.

Echter de bewoners konden zich geen accuraat mentaal model vormen van hoe het systeem werkte, deze “schijnbare” fout-positieven kunnen leiden tot een gevoel van angst in een kleine groep van de populatie.

De conclusies van dit onderzoek waren:

  • Adaptieve verlichting verminderd energieverbruik en lichtvervuiling zonder afname in het gevoel van veiligheid
  • Energiebesparing is gering, maar verbetering is mogelijk door op basis van sensor data een meer op maat gemaakte lichtinstelling aan te bieden
  • Energiezuinigheid is een belangrijke eigenschap van intelligente verlichting, maar is noch een drijvende factor, noch een onderscheidend kenmerk
  • Mensen waarderen intelligente verlichting maar het is nog onduidelijk wat voor gebruikers nu precies de toegevoegde waarde is

 

Comment are closed.

About the author