Het gebruik van licht om de stemming te verbeteren van ouderen in verzorgingscentra

Het gebruik van licht om de stemming te verbeteren van ouderen in verzorgingscentra

Andre Kuijsters

Het gebruik van licht om de stemming te verbeteren van ouderen in verzorgingscentra, door Andre Kuijsters van de TUe / Intelligent Lighting Institute.

Andre Kuijsters deelt tijdens deze LEDtalk ervaringen en resultaten die hij heeft opgedaan tijdens zijn onderzoek na het gebruik van licht om de stemming te verbeteren van ouderen in verzorgingshuizen. Het onderzoek is deel van het ACE project, waarbij ACE staat voor adaptive ambience creation in care centres for elderly. Wat betekent dat ze sferen creëren voor ouderen in verzorgingstehuizen die ze kunnen aanpassen aan de behoefte van de ouderen. Het doel is door het creëren van positieve sferen in hun leefomgeving de negatieve gevoelens te verminderen.

Het ACE project bestaat uit twee delen, een sensing platform en een sfeer creatie platform. Het sensing platform meet met verschillende sensoren de gemoedtoestand van de oudere in de ruimte, maar ook de context zoals activiteit en tijd van de dag. Gebaseerd op de gegevens van het sensing platform moet er een adequate sfeer gecreëerd worden. Wat verstaan ze onder een sfeer. Alles in een huiskamer ademt een bepaalde sfeer uit, de meubels, de aankleding en zeker ook de kleuren die gebruikt worden. Echter het is belangrijk dat de sfeer in de ruimte direct aan te passen is aan de behoefte van de persoon, waarvoor LEDverlichting uitermate geschikt is. Met de combinatie van functionele verlichting met decoratieve LED verlichting kan een enorme verscheidenheid van sferen worden gecreëerd. Deze sferen kunnen worden aangepast aan de behoefte van de persoon in de kamer en kan mogelijk zijn/haar gemoedstoestand verbeteren.

Ze onderzochten eerst hoe een sfeer wordt ervaren en wat de gecreëerde sferen met mensen doet. Ze hebben kennis van lichtontwerpers gebruikt om positieve sferen te creëren in de huiskamer. Ze hebben gekozen om verder te gaan met twee sferen cosy en activating, omdat die het beste werkte voor de ouderen. De aanpassingen hebben ze gebaseerd op de opmerkingen tijdens het experiment en op een foto interview met de ouderen die deelgenomen hebben. Bovendien bleek dat ouderen meer licht nodig hebben. Dit is logisch te verklaren met het ouder worden van de ogen.

Het resultaat van dit onder zoek is dat is aangetoond dat met (LED) verlichting sferen te creëren zijn die effectief zijn in het reduceren van negatieve gevoelens.

Comment are closed.

About the author