Lichtontwerpen 2.0

Lichtontwerpen 2.0

Ellen de Vries

Ellen de vries van Luxlab vertelt in deze LEDtalk  dat het zorgvuldig inzetten van licht kan zorgen dat mensen een ruimte of omgeving als prettig of veilig ervaren. Licht wordt vaak gezien als iets heel technisch, maar het komt heel direct in je lichaam binnen en is daarom heel bepalend voor hoe je een object of een omgeving ervaart. Ellen is betrokken bij onderzoek van het Institute for Intelligent Lighting aan de TU Eindhoven, waarbij één van de vier programmalijnen het ontwikkelen van kennis over de effecten van licht op de mens. Tijdens deze presentatie zie je verschillende voorbeelden van hoe mensen licht ervaren in de buitenomgeving aan de hand van uitgevoerde experimenten. Hieruit blijkt dat meer licht niet automatisch de veiligheidsbeleving van mensen verhoogt.

Comment are closed.

About the author

Ellen de Vries

Ellen de vries, drijvende kracht achter Luxlab, is ontwerper van licht gericht op beleving. Haar werk varieert van spannende lichtontwerpen waar je echt naar kunt kijken, tot het zorgvuldig inzetten van licht om mensen een ruimte of omgeving als prettig of veilig te laten ervaren. En tijd voor bijzondere experimenten heeft ze ook: ze nam het initiatief tot 2300Voltas, een project waarbij mensen per sms worden opgeroepen om deelgenoot te zijn van fascinerende lichtervaringen op verrassende locaties, zoals ‘gooien’ met licht in de binnenstad van Eindhoven in het najaar van 2009.

Samen met NXP, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips is Ellen betrokken bij het nieuwe Top Technology Institute for Intelligent Lighting dat in 2010 van start gaat. Ellen: “Een van de vier programmalijnen behelst het ontwikkelen van kennis over de effecten van licht op de mens. We gaan daarvoor een experiment doen met GGzE met het doel om mensen in ‘de separeer’ te helpen de-escaleren met behulp van een lichtknop waarmee ze zelf kleur en intensiteit kunnen bepalen.


Organisation : madeindonesia


Email : info@madeindonesia.com


Linkedin : LinkedIn profile