No more SADNess!

No more SADNess!

Femke Beute

No more SADNess! Intelligente lichtoplossingen om gezondheid te bevorderen in het vernieuwde Hoofdgebouw van de TUe, door Femke Beute van het TUe / Intelligent Lighting Institute.

Femke vertelt tijdens deze LEDtalk over SAD (Seasonal Affective Depression) of te wel seizoensgebonden depressie. Het gaat om stemming en gedragsproblematiek in de winter met remissie in de zomer en andersom. Deze winterdepressie gaat samen met de volgende symptomen: neerslachtig, prikkelbaar, angstig, erg vermoeid, toename eetlust en hypersomnia.

Femke laat zien dat zelfs in het zoekgedrag op Google deze depressies terug te vinden zijn met zoekpieken die overeenkomen met de seizoenen.

Het blijkt dat 5 – 10 % van de populatie lijdt aan Seasonal Affective Disorder (seizoensgebonden depressie). Nóg eens 20% tonen sub-klinische symptomen. De negatieve gevolgen hiervan zijn: substantiële risico’s voor mentale en fysieke gezondheid, afname van welzijn, quality of life, reductie van productiviteit & studie effectiviteit en verzuim en uitval.

In het hoofdgebouw willen ze een experiment doen, waarbij het uitgangspunt is dat een gezond licht regime het optreden van SAD zal verminderen of voorkomen. De verwachting is dat het ook voor algemene gezondheid goed is, bijvoorbeeld: stemming, slaap / waak ritme, burnout en depressie.

Factoren die waarschijnlijk invloed hebben zijn: intensiteit, spectrum, timing en duur van licht en blootstelling. Maar ook de lichtbeleving speelt een belangrijke rol

Overtuiging is dat daglicht goed en gezond is; ramen belangrijk. Uitzicht naar natuur en daglichtbeleving verlagen stress en bevorderen herstel (micro-restoratieve momenten).

Femke geeft aan dat ze een living lab – letterlijk vertaald een levend laboratorium, meer correct: een laboratorium in de levende wereld willen creëren in het hoofdgebouw.

Hierbij gaat het om een effectstudie d.m.v. ambulante metingen en zelf rapportage, in longitudinaal onderzoek met controlegroepen. Ze maken hierbij onder andere gebruik van persuasive technology: verleid mensen met licht om naar buiten te gaan / tot gezond gedrag.

Comment / Discussion

 

About the author

Femke Beute

Organisation : TU/eLinkedin : LinkedIn profile